Aktualności

Bezpłatne wydarzenie na Facebook Agencji Tutorów

Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie na FB Agencji Tutorów: https://www.facebook.com/events/436571661029265/


W sobotę, 30 stycznia 2021 o 11:00, porozmawiamy na żywo o tutoringu i edukacji domowej.


To temat dziś bardzo aktualny i spotykający się z żywym zainteresowaniem wielu rodziców i nauczycieli. Tutor może być świetnym łącznikiem między szkołą, a uczennicą/uczniem w ED oraz wsparciem dla rodziców w realizacji ich koncepcji wychowawczej (realizowanej w ED).

Te dwie odważne tezy omawiane będą podczas spotkania przez zaproszonych praktyków. Poszukamy argumentów potwierdzających ich prawdziwość lub przemawiających przeciw niej. Szczegółowy program już niebawem.

Już dziś zapraszamy do udziału. Warto zarezerwować sobie czas tego dnia.


Inauguracja Agencji Tutorów

Działalność Agencji Tutorów przybliżyli podczas Inauguracji następujący goście:

  1. Ideę Agencji Tutorów przybliżył autor koncepcji Agencji Piotr Nita, równocześnie dyrektor Instytutu Tutoringu Szkolnego,
  2. O tutoringu dla dzieci i młodzieży opowiedział założyciel ALA Autorskich Liców Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu Mariusz Budzyński,
  3. Doświadczenia rodzica w relacji z tutorem dziecka przybliżyła Iwona Klimek - matka ucznia z Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 w Warszawie
  4. O tutoringu dla dorosłych opowiedział doświadczony tutor i trener Zdzisław Hofman,
  5. Swoje doświadczenia z pracy z tutorem przedstawiła Agnieszka Pasierbińska-Bijak - absolwentka Programu Liderzy PAFW
  6. O tym jak można skorzystać z Agencji opowiedziała Dorota Cichecka dyrektorka Agencji.

Jeżeli chcesz wesprzeć rozwój Agencji: zrzutka.pl