Bezpłatne wydarzenie na Facebook Agencji Tutorów

Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie na FB Agencji Tutorów: https://www.facebook.com/events/436571661029265/


W sobotę, 30 stycznia 2021 o 11:00, porozmawiamy na żywo o tutoringu i edukacji domowej.


To temat dziś bardzo aktualny i spotykający się z żywym zainteresowaniem wielu rodziców i nauczycieli. Tutor może być świetnym łącznikiem między szkołą, a uczennicą/uczniem w ED oraz wsparciem dla rodziców w realizacji ich koncepcji wychowawczej (realizowanej w ED).

Te dwie odważne tezy omawiane będą podczas spotkania przez zaproszonych praktyków. Poszukamy argumentów potwierdzających ich prawdziwość lub przemawiających przeciw niej. Szczegółowy program już niebawem.

Już dziś zapraszamy do udziału. Warto zarezerwować sobie czas tego dnia.