Dla kogo to jest?

Dla każdego - w wieku od 7 do 200 lat.

Propozycję kierujemy do następujących adresatów (kolejność wynika z metryki adresatów, nie jest w żaden sposób wartościująca):

a. Uczennice i uczniowie ze szkoły podstawowej:

Tutor może wspierać w następujących obszarach: budowanie wartościowych relacji, asertywność, rozwój zainteresowań i pasji, sposoby uczenia się zgodne z predyspozycjami, kierowanie swoim rozwojem, odkrywanie swoich wartości, poprawa relacji rodzinnych i rówieśniczych; i innych w zależności od potrzeby.

b. Uczennice i uczniowie szkół ponadpodstawowych:

Tutor może wspierać w następujących obszarach: przygotowanie do wejścia w dorosłość, nauka samodzielności, branie odpowiedzialności za swoje działania, doskonalenie sposobów uczenia się zgodne z predyspozycjami, trening planowania, trening komunikacji, poprawa relacji rodzinnych i rówieśniczych, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, odkrywanie i rozwój swoich możliwości zawodowych i innych w zależności od potrzeby.

c. Studentki i studenci oraz osoby przed 30 rokiem życia:

Tutor może wspierać w następujących obszarach: korzystanie z samodzielności, wolności, branie odpowiedzialności za swoje czyny, doskonalenie sposobów uczenia się zgodne z predyspozycjami, trening komunikacji, utrzymywanie wartościowych relacji, aktywna obecność na rynku pracy, aktywność zawodowa, poszukiwanie pracy, awans w pracy, poprawa relacji z współpracownikami, z rodziną, z rówieśnikami i innych w zależności od potrzeby.

d. Osoby między 30, a 60 rokiem życia:

Tutor może wspierać w następujących obszarach: wyznaczanie celów życiowych i zawodowych, tworzenie planów i strategii osiągania celów, asertywność, trening komunikacji, przywództwo, efektywność osobista, zarządzanie sobą w czasie, nadawanie priorytetów, wypalenie zawodowe, przebranżowienie, powrót do pracy po urlopie wychowawczym, godzenie macierzyństwa lub ojcostwa i kariery oraz samorealizacja i rozwijanie własnej kreatywności, założenie firmy, rozwijanie własnego biznesu i innych w zależności od potrzeby.

e. Seniorki i seniorzy

Tutor może wspierać w następujących obszarach: wyznaczanie celów życiowych i zawodowych, trening troski o zdrowie, poprawa relacji rodzinnych, przyjacielski i sąsiedzkich, poszukiwanie pasji, kierowanie swoim rozwojem, korzystanie z emerytury, zarządzanie sobą w czasie, nadawanie priorytetów i innych w zależności od potrzeby.