Agencja Tutorów

- to autorska placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej, której celem jest wspieranie w rozwoju, aktywizowanie oraz budowanie życiowego optymizmu i sprawczości ludzi w każdym wieku. Środkiem do tego celu jest tutoring. Doświadczony, ogólnopolski zespół tutorów tworzący placówkę pracuje zarówno w spotkaniach osobistych jak i zdalnie.

TUTORING

Co oferujemy?

 1. Cykl cotygodniowych spotkań (tutoriali),
 2. Życzliwego i stymulującego towarzysza spotkań – tutora,
 3. Skupienie tutora wyłącznie na Tobie (na czas spotkania),
 4. Możliwość wypełnienia tutoriali takimi tematami, jakie są dla Ciebie aktualne, ważne i potrzebne,
 5. Wsparcie w wykorzystaniu Twoich zasobów, predyspozycji i zainteresowań,
 6. Pobudzenie Cię do tego co dobre, twórcze, skuteczne, sprawiające radość,
 7. Zachętę, by zmierzać w stronę konstruktywnych rozwiązań.


Wartości

 1. Człowieczeństwo – rozwój jest bowiem spotkaniem co najmniej dwóch osób obdarzonych wielką godnością, ma pomóc każdemu w odnalezieniu i urzeczywistnieniu najlepszej wersji siebie,
 2. Permanencja – rozwój trwa przez całe życie, a nie tylko na jego początku,
 3. Inter- i Intraakcyjność – w relacjach wspierania zachodzi dwukierunkowe oddziaływanie - tutora na jego podopiecznego i podopiecznego na tutora, a także zachodzi oddziaływanie na samego siebie obu osób (samorozwój),
 4. Nieokreśloność – wsparcie w rozwoju zachodzi w trudnych do określenia sytuacjach, zdarzeniach, musi otwierać na nowości (uczy pokory) przy równoczesnym zachowaniu równowagi, ugruntowaniu swojej wiedzy i świadomym czerpaniu ze swojego systemu wartości,
 5. Transgresyjność – w relacjach z innymi i z samym sobą przekraczamy swoje możliwości i ograniczenia – samego siebie. Człowiek bowiem stale powinien przekraczać samego siebie, miarą zaś jego rozwoju jest nieskończoność.
 6. Egzystencjalność - każdy człowiek umocowany jest w swoim otoczeniu, środowisku, życiu - z nich czerpie.


Jak to działa?

Krok po kroku - działa to tak:

 1. Wybierasz sobie tutora,
 2. Podpisujesz umowę z Agencją (minimum 3 miesiące),
 3. Nawiązujesz kontakt z tutorem,
 4. Ustalasz harmonogram spotkań,
 5. Spotykasz się z tutorem,
 6. Poznajesz swoje zasoby, mocne strony,
 7. Dzielisz się z tutorem refleksjami i przemyśleniami,
 8. Opracowujesz i realizujesz swój plan działania,
 9. Wdrażasz swoje pomysły w życie, wspierany przez tutora,
 10. Zmieniasz świat, zmieniasz siebie, rośniesz w siłę,
 11. Świętujesz sukcesy.


Dla kogo to jest?

Dla każdego - w wieku od 7 do 200 lat.

Propozycję kierujemy do następujących adresatów (kolejność wynika z metryki adresatów, nie jest w żaden sposób wartościująca):

a. Uczennice i uczniowie ze szkoły podstawowej:

Tutor może wspierać w następujących obszarach: budowanie wartościowych relacji, asertywność, rozwój zainteresowań i pasji, sposoby uczenia się zgodne z predyspozycjami, kierowanie swoim rozwojem, odkrywanie swoich wartości, poprawa relacji rodzinnych i rówieśniczych; i innych w zależności od potrzeby.

b. Uczennice i uczniowie szkół ponadpodstawowych:

Tutor może wspierać w następujących obszarach: przygotowanie do wejścia w dorosłość, nauka samodzielności, branie odpowiedzialności za swoje działania, doskonalenie sposobów uczenia się zgodne z predyspozycjami, trening planowania, trening komunikacji, poprawa relacji rodzinnych i rówieśniczych, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, odkrywanie i rozwój swoich możliwości zawodowych i innych w zależności od potrzeby.

c. Studentki i studenci oraz osoby przed 30 rokiem życia:

Tutor może wspierać w następujących obszarach: korzystanie z samodzielności, wolności, branie odpowiedzialności za swoje czyny, doskonalenie sposobów uczenia się zgodne z predyspozycjami, trening komunikacji, utrzymywanie wartościowych relacji, aktywna obecność na rynku pracy, aktywność zawodowa, poszukiwanie pracy, awans w pracy, poprawa relacji z współpracownikami, z rodziną, z rówieśnikami i innych w zależności od potrzeby.

d. Osoby między 30, a 60 rokiem życia:

Tutor może wspierać w następujących obszarach: wyznaczanie celów życiowych i zawodowych, tworzenie planów i strategii osiągania celów, asertywność, trening komunikacji, przywództwo, efektywność osobista, zarządzanie sobą w czasie, nadawanie priorytetów, wypalenie zawodowe, przebranżowienie, powrót do pracy po urlopie wychowawczym, godzenie macierzyństwa lub ojcostwa i kariery oraz samorealizacja i rozwijanie własnej kreatywności, założenie firmy, rozwijanie własnego biznesu i innych w zależności od potrzeby.

e. Seniorki i seniorzy

Tutor może wspierać w następujących obszarach: wyznaczanie celów życiowych i zawodowych, trening troski o zdrowie, poprawa relacji rodzinnych, przyjacielski i sąsiedzkich, poszukiwanie pasji, kierowanie swoim rozwojem, korzystanie z emerytury, zarządzanie sobą w czasie, nadawanie priorytetów i innych w zależności od potrzeby.


Cennik

Poniżej umieszczamy koszty przeprowadzenia 1 tutorialu.

Cennik obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r.

 • Uczennice i uczniowie ze szkoły podstawowej - 100 zł
 • Uczennice i uczniowie szkół ponadpodstawowych - 100 zł
 • Studentki i studenci oraz osoby przed 30 rokiem życia - 100 zł
 • Osoby między 30, a 60 rokiem życia - 100 zł
 • Seniorki i seniorzy - 100 zł


Kim jesteśmy?

Agencja Tutorów to autorska placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej,
to zespół ludzi, którzy ideę tutoringu rozpowszechnić chcą i mogą na nowe obszary
- poza strukturę i kontekst szkoły oraz poza kontekst edukacji liderów.

Doświadczenie, jakie zebrało Towarzystwo Edukacji Otwartej i jego placówki na przestrzeni 20 lat działalności pozwala dziś zaoferować wsparcie w postaci tutoriali osobom zainteresowanym, niezależnie od ich wieku, które nie uczęszczają do szkół prowadzonych przez Towarzystwo. Bazą merytoryczną dla Agencji jest doświadczenie i dorobek Towarzystwa, jego publikacje, kultura organizacyjna oraz wsparcie opiekuna merytorycznego Towarzystwa. Bazą kadrową są zarówno pracownicy placówek Towarzystwa (doświadczeni tutorzy i edukatorzy tutorów) oraz ogólnopolska sieć tutorów, która powstała w wyniku realizacji przez Towarzystwo licznych działań /z wyróżnieniem projektu „Wychować Człowieka Mądrego”, realizowanego w latach 2016-2018/. Te fundamenty pozwalają zbudować poczucia bezpieczeństwa w relacjach z podopiecznymi, a dzięki temu stwarzyć warunki rozwoju, koncentracji na postępach i wreszcie utrzymywać najwyższą jakość proponowanego wsparcia.


Praca zdalna

Pracujemy zdalnie od dłuższego czasu. Mamy w takim sposobie pracy duże doświadczenie i umiemy dopasować narzędzia do Twoich możliwości i umiejętności. Potrafimy udzielić jasnego i zrozumiałego instruktażu – jeśli nie pracowałeś wcześniej w ten sposób. Możesz wybrać tutora, który będzie Ci odpowiadał i pracować z nim zdalnie /telefon, Skype lub inny sposób, który Ci odpowiada/.